HỎI :

Khi bán diện tích đất phía trong, gia đình tôi có mở lối đi vào rộng 3m. Khi làm thủ tục chuyển nhượng, phía địa chính yêu cầu cắt diện tích đất làm ngõ ra khỏi sổ đỏ để làm lối đi chung. Trong trường hợp này, bên mua có nghĩa vụ bồi thường hay không?

 

 

 

QUY ĐỊNH QUYỀN VỀ LỐI ĐI THEO PHÁP LUẬT

Theo quy định tại Điều 254 BLDS 2015, Quyền về lối đi được quy định như sau:

  • Chủ sở hữu có bất động sản bên trong (bị vây bọc) có thể yêu cầu chủ sở hữu bất động sản bên ngoài (bất động sản vây bọc) phải mở một lối đi hợp lý và thuận tiện trên phần đất của họ trong trường hợp không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng.
  • Các bên tự thỏa thuận giới hạn chiều dài, vị trí, chiều cao, chiều rộng của lối đi trên tiêu chí đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại. Trong trường hợp có tranh chấp liên quan về lối đi xảy ra, Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác sẽ xác định và giải quyết.
  • Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu khác nhau, chủ sở hữu phải dành lối đi cho người ở phía bên trong theo quy định tại khoản 3 Điều 254 Bộ Luật Dân sự 2015 mà không có đền bù.

Theo đó, với câu hỏi trên, khi làm thủ tục chuyển nhượng, hai bên tự thỏa thuận về lối đi chung và bên mua không có nghĩa vụ bồi thường trong trường hợp này.

(Nguồn tổng hợp)