Nhiều người vẫn truyền tai nhau rằng không nên mua nhà tại lộ giới hẻm vì ở không được và bán cũng không xong. Tuy nhiên, lộ giới hẻm là gì thì ít người hiểu.

Quy định xây dựng công trình

Lộ giới hẻm còn gọi là lộ giới hay chỉ giới đường đỏ, là ranh giới quy hoạch mở đường hoặc mở hẻm. Mốc lộ giới được đo bằng mét đánh dấu khu vực đất sau này sẽ dùng để mở rộng đường, hẻm, tính từ trung tâm đường sang hai bên. Tại khu vực lộ giới, người dân không được xây dựng các công trình hay nhà ở.

Lộ giới sẽ được cắm cọc hai bên để cảnh báo người dân không được xây dựng tại khu đất này.

Xây nhà tại khu vực có lộ giới cần phải cách lộ giới một khoảng tiêu chuẩn, theo quy định của Luật Xây dựng.

 

Mốc lộ giới đất gồm lộ giới (còn gọi là chỉ giới đường đỏ), chỉ giới xây dựng, và khoảng lùi. Trong đó, chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép người dân xây nhà và các công trình. Khoảng lùi là khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.

Phần đất trong chỉ giới xây dựng người dân được phép xây dựng các công trình và nhà ở.

Quy định về bồi thường

Trước thời điểm cắm mốc lộ giới, chủ nhà có thể xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần đất nằm trong mốc lộ giới. Tuy nhiên, trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phần diện tích đất lộ giới sẽ được ghi trong mục ghi chú là : “Thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông đường bộ”.

Ngoài ra, đất nằm trong lộ giới được bồi thường khi bị thu hồi nếu đáp ứng các điều kiện sau theo Điều 75 Luật đất đai 2013.

  • Đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm
  • Đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp

Cụ thể, nếu giao dịch mua bán, chuyển nhượng được thực hiện trước thời gian cắm lộ giới thì được bồi thường 100%. Nếu sau thời điểm công bố lộ giới nhưng ngôi nhà đã tồn tại từ trước khi có công bố thì chỉ được bồi thường 50%.

 

(Nguồn tổng hợp)